Steyler Missionare
Missionshaus St. Michael
 

mijn eigen spiritualiteit vormgeven

Rubrik: retraite, bezinning

 

zaterdag, 29 september 2012

retraitedag

Alle bekende religies hebben stellige uitgangspunten en ze vertrekken vanuit welomlijnde ideeën. Gelovigen kunnen die ideeën aanvaarden en van daaruit hun leven vormgeven. Steeds vaker willen we echter liever niet klakkeloos aanvaarden wat anderen ons aanreiken of voorschrijven. We willen liever geen dienaar zijn van een bepaald geloof als dat niet strookt met onze eigen voorkeuren en ervaringen. Er is dan ook een groeiende behoefte om een persoonlijke vorm van spiritualiteit te ontwikkelen die uitgaat van de  eigen belevingswereld. Spiritualiteit laat zich immers niet vangen in een bepaald systeem, maar stroomt vrij alle kanten uit.

Tijdens deze retraitedag onderzoeken we wat we aan religie van huis uit hebben meegekregen. We onderzoeken hoe we reageren op wat ons is aangereikt. We gaan vooral na welke eigen weg we willen bewandelen en of de traditionele religie daar nog een rol in speelt. Bezinning, gesprek en meditatie helpen ons om na te gaan uit welke elementen onze persoonlijke spiritualiteit bestaat en hoe die verder vorm kan krijgen.

Tijd                        10–16 uur
Begeleiding            Ton Roumen
Aanmelden en info  www.bezinnen.com  of 06 307 101 36
Prijs                         € 45, inclusief warme maaltijd ‘s middags

 


midweek zazen meditatie

maandag 30 september t/m donderdag 3 oktober 2019

Mediteren in stilte met Br Jeroen Witkam


Mediteren in stilte met Br Jef Boeckmans

Zazen - retraite

15 of 17 t/m 20 oktober 2019


DE: NewsView NewsView View News