Missionarissen van Steyl
Missiehuis St. Michaël
 

De weg naar binnen

 

27 t/m 29 april 2018

De innerlijke ruimte, een spirituele weg

Dinnerlijke ruimte, een spirituele weg

Deze vraag welt in mij op vanuit de stilte. Begrijp nu waarom ik deze stilte zoek. Gaandeweg beoefen ik stilte als een oud ambacht. Mijn vermogen om te luisteren zal zich ontwikkelen. De chaotische stemmen zullen tot zwijgen komen. Luisteren zal ik naar de ene stem die hoorbaar wil worden. De vragen die zich diep in mij schuilhouden  ’Wie ben ik'?, 'En waartoe?'  Ik wil samenvallen met mijzelf.

Bovenstaande woorden, opwellend vanuit stilte, zijn van de dichter Maria de Groot (1937-). Ze heeft ze beschreven in haar boek De innerlijke ruimte, een spirituele weg. In het najaar kunnen we via de woorden van Maria de Groot op weg gaan naar ons eigen innerlijk. De ervaring leert dat haar woorden dicht aansluiten bij onze eigen belevingswereld: ze spreekt onze taal en haar woorden kunnen onze eigen ervaring verhelderen. Zij toont zich een goede mystagoge, een goede begeleider in het geheim van wie wij ten diepste zijn.

Maria de Groot geeft uiting aan een spiritualiteit die zij ervaart in een innerlijke bestemming, in verstilling en het luisteren naar de innerlijke stem. Aan de hand van haar boek zullen we zelf deze verkenning aangaan; wie ben ik ten diepste en wat is mijn bestemming, welke vraag houd mij ten diepste bezig, heb ik een intuïtie van mijn bestemming, wat houd mij tegen mijn eigen weg te gaan, wat hindert mij om te luisteren naar mijn innerlijke stem? Ieder van ons heeft zo de eigen vragen en ervaringen in het gaan van de eigen weg.   

Tijdens het weekend zullen we ook in stilte, met zang, in de natuur en met creativiteit onze innerlijke ruimte verkennen.

 

Data:   vrijdag 27 t/m zondag 29 april 2018
Tijd:    aankomst tussen 16.30 en 17.30 uur - vertrek 16.00 uur
Kosten: € 200 (gedeelde douche en toilet) € 235 (eigen douche en toilet)

Info en opgave: Petra Galama
mail: spiritwijs(at)your-mail(dot)com
web: www.spiritwijs.eu

Petra Galama brengt mensen in aanraking met hun eigen bezieling en verlangen en zet hen in hun kracht op de unieke weg die ieder gaat. Petra werd ooit diep getroffen door de woorden van Julianne van Norwich, een Engelse mystica. Zij verdiepte zich in de mystiek en promoveerde hierin in Groot-Brittannië.

 


WEEKENDRETRAITE HELING VINDEN

Vrijdag 9 - Zondag 11 november 2018


NL: NewsView NewsView View News